youjin_002.jpg


일산 킨텍스에서 촬영

피부가 깨끗한 모델^^

* 이름 : 서유진

 

* 카페 닉네임 : ♡유진공주♡

 

* 나이 : 25

 

* 소속 : 한국 타이어 팀

 

* 혈액형 :  B형

 

* 신장 : 170

 

* 발사이즈 : 240

 

* 경력 : 2007 BOSCH컵RV페스티벌 (태백레이싱파크) 데뷰 4월23일
           2007 타임트라이얼 (용인스피드웨이)
           2007 넥센 HASF 패스티발(태백)          

           2007 대구슈퍼카페스티벌 (대구EXCO) 정식데뷰 6월3일

              2007 ECSTA TIMETRIALRACE   (용인)

           2007 서울 오토살롱

           2007 대전 드림카 패스티발

           2008 코리아 튜닝카쇼 (킨텍스)

           2008 한국타이어 전속